1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

» ეფექტური ტექსტ-ტიკერი

მორბენალი ეფექტური ტექსტ-ტიკერი.

tickerEntries
ესაა ტექსტების ბანკი ანუ Array სადაც ინახება თქვენს მიერ შეტანილი სასურველი ტექსტები.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
<html>
<head>
 
</head>
<body>
 
<script language="javascript">
 
// ტექსტების ბანკი
var tickerEntries = new Array(
 "Welcome to Gigol.net!",
 "texti meore",
 "texti <b>mesame</b>.",
 "daamate ramdeni texstic gina"
);
 
// კონფიგურაცია
var tickerWidth = 400; // width (pixels)
var tickerMargin = 20; // margin (pixels)
var tickerDelay = 30; // scrolling delay (smaller = faster)
var tickerSpacer = "+++"; // spacer between ticker entries
 
var tickerBGColor = "#E0F0FF"; // background color
var tickerHLColor = "#FFF0E0"; // hilight (mouse over) color
 
var tickerFont = "Courier New, Courier, Monospace"; // font family (CSS-spec)
var tickerFontSize = 16; // font size (pixels)
var tickerFontColor = "blue"; // font color
 
var tickerBorderWidth = 2; // border width (pixels)
var tickerBorderStyle = "groove"; // border style (CSS-spec)
var tickerBorderColor = "#FFFFFF"; // border color
 
// ფუნქციები
var DOM = document.getElementById;
var IE4 = document.all;
 
var tickerIV, tickerID;
var tickerItems = new Array();
var tickerHeight = tickerFontSize + 8;
 
function tickerGetObj(id) {
 if(DOM) return document.getElementById(id);
 else if(IE4) return document.all[id];
 else return false;
}
 
function tickerObject(id) {
 this.elem = tickerGetObj(id);
 this.width = this.elem.offsetWidth;
 this.x = tickerWidth;
 this.css = this.elem.style;
 this.css.width = this.width + 'px';
 this.css.left = this.x + 'px';
 this.move = false;
 return this;
}
 
function tickerNext() {
 if(!DOM && !IE4) return;
 var obj = tickerItems[tickerID];
 obj.x = tickerWidth;
 obj.css.left = tickerWidth + 'px';
 obj.move = true;
}
 
function tickerMove() {
 if(!DOM && !IE4) return;
 for(var i = 0; i < tickerItems.length; i++) {
  if(tickerItems[i].move) {
   if(tickerItems[i].x > -tickerItems[i].width) {
    tickerItems[i].x -= 2;
    tickerItems[i].css.left = tickerItems[i].x + 'px';
   }
   else tickerItems[i].move = false;
  }
 }
 if(tickerItems[tickerID].x + tickerItems[tickerID].width <= tickerWidth) {
  tickerID++;
  if(tickerID >= tickerItems.length) tickerID = 0;
  tickerNext();
 }
}
 
function tickerStart(init) {
 if(!DOM && !IE4) return;
 if(tickerBGColor) {
  var obj = tickerGetObj('divTicker');
  obj.style.backgroundColor = tickerBGColor;
 }
 if(init) {
  tickerID = 0;
  tickerNext();
 }
 tickerIV = setInterval('tickerMove()', tickerDelay);
}
 
function tickerStop() {
 if(!DOM && !IE4) return;
 clearInterval(tickerIV);
 if(tickerHLColor) {
  var obj = tickerGetObj('divTicker');
  obj.style.backgroundColor = tickerHLColor;
 }
}
 
function tickerInit() {
 if(!DOM && !IE4) return;
 for(var i = 0; i < tickerEntries.length; i++) {
  tickerItems[i] = new tickerObject('divTickerEntry' + (i+1));
 }
 var obj = tickerGetObj('divTicker');
 obj.style.width = tickerWidth + 'px';
 obj.style.visibility = 'visible';
 tickerStart(true);
}
 
function tickerReload() {
 if(!DOM && !IE4) return;
 document.location.reload();
}
 
window.onresize = tickerReload;
window.onload = tickerInit;
 
// შენება
document.write('<style> ' +
        '#divTicker { ' +
        'position: absolute; ' +
        'width: 10000px; ' +
        'height: ' + tickerHeight + 'px; ' +
        'cursor: default; ' +
        'overflow: hidden; ' +
        'visibility: hidden; ' +
        (tickerBorderWidth ? 'border-width: ' + tickerBorderWidth + 'px; ' : '') +
        (tickerBorderStyle ? 'border-style: ' + tickerBorderStyle + '; ' : '') +
        (tickerBorderColor ? 'border-color: ' + tickerBorderColor + '; ' : '') +
        '} ' +
        '.cssTickerContainer { ' +
        'position: relative; ' +
        'height: ' + tickerHeight + 'px; ' +
        'margin-top: ' + tickerMargin + 'px; ' +
        'margin-bottom: ' + tickerMargin + 'px; ' +
        '} ' +
        '.cssTickerEntry { ' +
        'font-family: ' + tickerFont + '; ' +
        'font-size: ' + tickerFontSize + 'px; ' +
        'color: ' + tickerFontColor + '; ' +
        '} ' +
        '</style>');
 
document.write('<div class="cssTickerContainer">' +
        '<div id="divTicker" onMouseOver="tickerStop()" onMouseOut="tickerStart()">');
 
for(var i = 0; i < tickerEntries.length; i++) {
 document.write('<div id="divTickerEntry' + (i+1) + '" class="cssTickerEntry" ' +
         'style="position:absolute; top:2px; white-space:nowrap">' +
         tickerEntries[i] + ((tickerEntries.length > 1) ? ' ' + tickerSpacer + '&nbsp;' : '') +
         '</div>');
}
document.write('</div></div>');
 
</script>
 
</body>
</html>
© აქ გამოქვეყნებული ნებისმიერი რესურსის გამოყენება, დასაშვებია მხოლოდ მისივე გვერდის ბმულის წყაროდ მითითებით!

დატოვე კომენტარი↓

*გთხოვთ წეროთ ქართული ასოებით

 

 

XHTML: დამხმარე კოდები: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5

› წყალზე სირბილი

შეიძლებ ერთი შეხედვით დიდი არაფერია, მაგრამ აბა სცადე და ორი ნაბიჯი მაინც გადადგი წყალზე, არაა ეს ადვილი საქმე. სადღაც მემგონი იუთუბის საითზე ვნახე ვიდეოები ვითომ წყალზე, რომ დადიან, მარა იქ › › ›

DU