1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

» Basic კალენდარი

ძალიან საინტერესო და შეიძლებ გამოსადეგი სკრიპტიც კი იყოს. ყველა დროის კალენდარი. შესაძლებელია გადმოქართულებაც.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
<html>
<head>
 
<!-- სტილების დასაწყისი -->
<style type="text/css">
.calShadow{
background-color:black;
position:absolute;
top:10px;
left:10px;
-moz-opacity:.5;
filter:alpha(opacity=50);
}
.calMain{
width:275px;
position:absolute;
left:0px;
top:0px;
background-color:#00436e;
border-width:2px;
border-style:outset;
border-color:#0084d8;
padding:3px;
}
.calMonthYear{
font-size:12px;
font-family:sans-serif;
color:#ffedcf;
cursor:default;
background-color:#00436e;
}
.calHdr{
width:35px;
font-size:12px;
font-weight:bold;
font-family:sans-serif;
color:#ffedcf;
cursor:default;
padding:1px;
background-color:#00436e;
}
.calToday{
width:35px;
font-size:12px;
font-family:sans-serif;
font-weight:bold;
color:red;
cursor:default;
border-width:1px;
border-style:inset;
border-color:gray;
padding:1px;
background-color:#ffedcf;
}
.calText{
width:35px;
font-size:12px;
font-family:sans-serif;
color:black;
cursor:default;
border-width:1px;
border-style:inset;
border-color:gray;
padding:1px;
background-color:#ffedcf;
}
</style>
<!-- სტილების დასასრული -->
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
<!-- ჯავასკრიპტის დასაწყისი -->
<script type="text/javascript" language="javascript">
var w3c=(document.getElementById)?true:false;
var ie4=(document.all && !w3c)?true:false;
var ie5=(document.all && w3c)?true:false;
var ns4=(document.layers)?true:false;
var ns6=(w3c && !document.all)?true:false;
var mi=0; var yi=0;
var calA=new Array();
var cal_m, cal_y, cal, calS, now;
function setMonth(incr){
if(!ns4){
mi+=(incr)?1:-1;
if(mi>11)mi=0;
if(mi<0)mi=11;
now.setMonth(mi);
updateCalender();
}}
function setYear(incr){
if(!ns4){
yi+=(incr)?1:-1;
if(yi>50)yi=0;
if(yi<0)yi=50;
now.setFullYear(yi+1970);
updateCalender();
}}
function updateCalender(){
var dim=[31,0,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
dim[1]=(((now.getFullYear()%100!=0)&&(now.getFullYear()%4==0))||(now.getFullYear()%400==0))?29:28;
cal_m.innerHTML=['January','February','March','April','May','June','July','August','September','October','November','December'][mi];
cal_y.innerHTML=yi+1970;
var offsetD=new Date();
offsetD.setFullYear(yi+1970);
offsetD.setMonth(mi);
offsetD.setDate(1);
offsetD=offsetD.getDay()+1;
for(i=1;i<=42;i++){
if((i-offsetD>=0)&&(i-offsetD<dim[mi])){
calA[i].innerHTML=i-offsetD+1;
calA[i].i=i;
calA[i].o=offsetD;
calA[i].className=((now.ref.getDate()==i-offsetD+1)&&(now.ref.getFullYear()==now.getFullYear())&&(now.ref.getMonth()==now.getMonth()))?"calToday":"calText";
}else{
calA[i].className="calText";
calA[i].innerHTML='&nbsp;';
}}}
window.onload=function(){
if(!ns4){
for(i=1;i<=42;i++)calA[i]=(ie4)?document.all['cal'+i]:document.getElementById('cal'+i);
cal_m=(ie4)?document.all["calender_m"]:document.getElementById("calender_m");
cal_y=(ie4)?document.all["calender_y"]:document.getElementById("calender_y");
cal=(ie4)?document.all["calender"]:document.getElementById("calender");
calS=(ie4)?document.all["calenderS"]:document.getElementById("calenderS");
calS.style.height=((ie4||ie5)?cal.clientHeight:(w3c)?cal.offsetHeight:200)+'px';
calS.style.width=((ie4||ie5)?cal.clientWidth:(w3c)?cal.offsetWidth:300)+'px';
cal.parentNode.style.width=parseInt(calS.style.width)+10+'px';
cal.parentNode.style.height=parseInt(calS.style.height)+10+'px';
now=new Date(); now.ref=new Date();
mi=now.getMonth(); yi=now.getFullYear()-1970;
updateCalender();
}
// ADD OTHER WINDOW ONLOAD EVENTS HERE...
}
</script>
<!-- ჯავასკრიპტის დასასრული -->
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
</head>
<body>
 
<!-- HTML დასაწყისი -->
<layer visibility="hide">
<div style="position:relative; width:200px">
<div id="calenderS" class="calShadow"></div>
<div id="calender" class="calMain"><center>
<table cellpadding=0 border=0 cellspacing=0 width="100%" class="spanText"><tr align="center" valign="bottom">
<td class="calMonthYear"><img src="/back.jpg" border="none" width=13 height=13 onmousedown="setMonth(false)"></td>
<td class="calMonthYear" width="75"><span id="calender_m" class="calMonthYear">&nbsp;</span></td>
<td class="calMonthYear"><img src="/next.jpg" border="none" width=13 height=13 onmousedown="setMonth(true)"></td>
<td class="calMonthYear">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td class="calMonthYear"><img src="/back.jpg" border="none" width=13 height=13 onmousedown="setYear(false)"></td>
<td class="calMonthYear" width="75"><span id="calender_y" class="calMonthYear">&nbsp;</span></td>
<td class="calMonthYear"><img src="/next.jpg" border="none" width=13 height=13 onmousedown="setYear(true)"></td>
</tr></table>[hr/]
<table cellpadding=0 border=0 cellspacing=0>
<tr align="center">
<td><div class="calHdr">S</div></td>
<td><div class="calHdr">M</div></td>
<td><div class="calHdr">T</div></td>
<td><div class="calHdr">W</div></td>
<td><div class="calHdr">T</div></td>
<td><div class="calHdr">F</div></td>
<td><div class="calHdr">S</div></td>
</tr><tr align="center">
<td><div id="cal1" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal2" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal3" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal4" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal5" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal6" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal7" class="calText">&nbsp;</div></td>
</tr><tr align="center">
<td><div id="cal8" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal9" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal10" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal11" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal12" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal13" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal14" class="calText">&nbsp;</div></td>
</tr><tr align="center">
<td><div id="cal15" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal16" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal17" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal18" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal19" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal20" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal21" class="calText">&nbsp;</div></td>
</tr><tr align="center">
<td><div id="cal22" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal23" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal24" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal25" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal26" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal27" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal28" class="calText">&nbsp;</div></td>
</tr><tr align="center">
<td><div id="cal29" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal30" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal31" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal32" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal33" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal34" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal35" class="calText">&nbsp;</div></td>
</tr><tr align="center">
<td><div id="cal36" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal37" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal38" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal39" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal40" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal41" class="calText">&nbsp;</div></td>
<td><div id="cal42" class="calText">&nbsp;</div></td>
</table></center>
</div>
</div>
</layer>
<!-- HTML დასასრული -->
 
</body>
</html>
© აქ გამოქვეყნებული ნებისმიერი რესურსის გამოყენება, დასაშვებია მხოლოდ მისივე გვერდის ბმულის წყაროდ მითითებით!

დატოვე კომენტარი↓

*გთხოვთ წეროთ ქართული ასოებით

 

 

XHTML: დამხმარე კოდები: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

2 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 5

› ქართული დამწერლობის ასახვა კომპიუტერულ სისტემებში

თანამედროვე ქართულ ანბანში (მხედრული) 33 ასოა. ქართული დამწერლობა კომპიუტერულ სისტემებში უნიფიცირებულია “უნიკოდი”-ს (Unicode) სტანდარტის მიხედვით, რომელშიც მთავრული, ხუცური და მხედრული აღიარებულია დამოუკიდებელ ქართულ დამწერლობებად და სწორედ მათთვის და მხოლოდ მათთვის › › ›

DU