1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...Loading...

» მატრიცას ეფექტი ტექსტებზე

ესაა მატრიცის სტილში რაიმე სასურველი ტექსტური ეფექტი ანუ <div> ტეგში ჩასმული ნემისმიერი ტექსტი დაიწყებს ზევიდან ქვევით ეფექტურ ცვენას, მანამ სანამ არ დასრულდება სრული ტექსტის ჩვენება. გებულობს ქართულ ტექსტსაც. სკრიპტს გააჩნია პარამეტრები სიჩქარისა და ასეშემდეგ. შეგიძლიათ ასევე ტექსტისა და უკანა ფონის ფერების ჩანაცვლება, ტექსტის ზომის ან ფონტის შეცვლა და სხვა. ეს უკანასკნელი ცვლილებები ხდება სტილებში აქ:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<style type="text/css">
.matrix {
 font-family:Sylfaen, Lucida Console, Courier, Monotype;
 font-size:10pt;
 text-align:center;
 width:10px;
 padding:0px;
 margin:0px;
}
</style>

სრული სკრიპტი კი აგერ აქაა:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
<html>
<head>
 
<style type="text/css">
.matrix {
 font-family:Sylfaen, Lucida Console, Courier, Monotype;
 font-size:10pt;
 text-align:center;
 width:10px;
 padding:0px;
 margin:0px;
}
</style>
 
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
 
<!--
var rows=11; //must be an odd number
var speed=50; //lower is faster
var reveal=2; //between 0 and 2 only. The higher, the faster the word appears
var effectalign="default"; //enter "center" to center it.
 
var w3c=document.getElementById && !window.opera;;
var ie45=document.all && !window.opera;
var ma_tab, matemp, ma_bod, ma_row, x, y, columns, ma_txt, ma_cho;
var m_coch=new Array();
var m_copo=new Array();
window.onload=function() {
	if (!w3c && !ie45) return
 var matrix=(w3c)?document.getElementById("matrix"):document.all["matrix"];
 ma_txt=(w3c)?matrix.firstChild.nodeValue:matrix.innerHTML;
 ma_txt=" "+ma_txt+" ";
 columns=ma_txt.length;
 if (w3c) {
  while (matrix.childNodes.length) matrix.removeChild(matrix.childNodes[0]);
  ma_tab=document.createElement("table");
  ma_tab.setAttribute("border", 0);
  ma_tab.setAttribute("align", effectalign);
  ma_tab.style.backgroundColor="#000000";
  ma_bod=document.createElement("tbody");
  for (x=0; x<rows; x++) {
   ma_row=document.createElement("tr");
   for (y=0; y<columns; y++) {
    matemp=document.createElement("td");
    matemp.setAttribute("id", "Mx"+x+"y"+y);
    matemp.className="matrix";
    matemp.appendChild(document.createTextNode(String.fromCharCode(160)));
    ma_row.appendChild(matemp);
   }
   ma_bod.appendChild(ma_row);
  }
  ma_tab.appendChild(ma_bod);
  matrix.appendChild(ma_tab);
 } else {
  ma_tab='<ta'+'ble align="'+effectalign+'" border="0" style="background-color:#000000">';
  for (var x=0; x<rows; x++) {
   ma_tab+='<t'+'r>';
   for (var y=0; y<columns; y++) {
    ma_tab+='<t'+'d class="matrix" id="Mx'+x+'y'+y+'">&nbsp;</'+'td>';
   }
   ma_tab+='</'+'tr>';
  }
  ma_tab+='</'+'table>';
  matrix.innerHTML=ma_tab;
 }
 ma_cho=ma_txt;
 for (x=0; x<columns; x++) {
  ma_cho+=String.fromCharCode(32+Math.floor(Math.random()*94));
  m_copo[x]=0;
 }
 ma_bod=setInterval("mytricks()", speed);
}
 
function mytricks() {
 x=0;
 for (y=0; y<columns; y++) {
  x=x+(m_copo[y]==100);
  ma_row=m_copo[y]%100;
  if (ma_row && m_copo[y]<100) {
   if (ma_row<rows+1) {
    if (w3c) {
     matemp=document.getElementById("Mx"+(ma_row-1)+"y"+y);
     matemp.firstChild.nodeValue=m_coch[y];
    }
    else {
     matemp=document.all["Mx"+(ma_row-1)+"y"+y];
     matemp.innerHTML=m_coch[y];
    }
    matemp.style.color="#33ff66";
    matemp.style.fontWeight="bold";
   }
   if (ma_row>1 && ma_row<rows+2) {
    matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-2)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-2)+"y"+y];
    matemp.style.fontWeight="normal";
    matemp.style.color="#00ff00";
   }
   if (ma_row>2) {
     matemp=(w3c)?document.getElementById("Mx"+(ma_row-3)+"y"+y):document.all["Mx"+(ma_row-3)+"y"+y];
    matemp.style.color="#009900";
   }
   if (ma_row<Math.floor(rows/2)+1) m_copo[y]++;
   else if (ma_row==Math.floor(rows/2)+1 && m_coch[y]==ma_txt.charAt(y)) zoomer(y);
   else if (ma_row<rows+2) m_copo[y]++;
   else if (m_copo[y]<100) m_copo[y]=0;
  }
  else if (Math.random()>0.9 && m_copo[y]<100) {
   m_coch[y]=ma_cho.charAt(Math.floor(Math.random()*ma_cho.length));
   m_copo[y]++;
  }
 }
 if (x==columns) clearInterval(ma_bod);
}
 
function zoomer(ycol) {
 var mtmp, mtem, ytmp;
 if (m_copo[ycol]==Math.floor(rows/2)+1) {
  for (ytmp=0; ytmp<rows; ytmp++) {
   if (w3c) {
    mtmp=document.getElementById("Mx"+ytmp+"y"+ycol);
    mtmp.firstChild.nodeValue=m_coch[ycol];
   }
   else {
    mtmp=document.all["Mx"+ytmp+"y"+ycol];
    mtmp.innerHTML=m_coch[ycol];
   }
   mtmp.style.color="#33ff66";
   mtmp.style.fontWeight="bold";
  }
  if (Math.random()<reveal) {
   mtmp=ma_cho.indexOf(ma_txt.charAt(ycol));
   ma_cho=ma_cho.substring(0, mtmp)+ma_cho.substring(mtmp+1, ma_cho.length);
  }
  if (Math.random()<reveal-1) ma_cho=ma_cho.substring(0, ma_cho.length-1);
  m_copo[ycol]+=199;
  setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
 }
 else if (m_copo[ycol]>200) {
  if (w3c) {
   mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol);
   mtem=document.getElementById("Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
  }
  else {
   mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-201)+"y"+ycol];
   mtem=document.all["Mx"+(200+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
  }
  mtmp.style.fontWeight="normal";
  mtem.style.fontWeight="normal";
  setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
 }
 else if (m_copo[ycol]==200) m_copo[ycol]=100+Math.floor(rows/2);
 if (m_copo[ycol]>100 && m_copo[ycol]<200) {
  if (w3c) {
   mtmp=document.getElementById("Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol);
   mtmp.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
   mtem=document.getElementById("Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol);
   mtem.firstChild.nodeValue=String.fromCharCode(160);
  }
  else {
   mtmp=document.all["Mx"+(m_copo[ycol]-101)+"y"+ycol];
   mtmp.innerHTML=String.fromCharCode(160);
   mtem=document.all["Mx"+(100+rows-m_copo[ycol]--)+"y"+ycol];
   mtem.innerHTML=String.fromCharCode(160);
  }
  setTimeout("zoomer("+ycol+")", speed);
 }
}
// -->
</script>
 
</head>
<body>
 
 <div id="matrix">კეთილი იყოს თქვენი GIGOL.net მობრძანება</div>
 
</body>
</html>
© აქ გამოქვეყნებული ნებისმიერი რესურსის გამოყენება, დასაშვებია მხოლოდ მისივე გვერდის ბმულის წყაროდ მითითებით!

დატოვე კომენტარი↓

*გთხოვთ წეროთ ქართული ასოებით

 

 

XHTML: დამხმარე კოდები: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5

› ბოდიალას მარცხენა კლიკის გაუქმება

ბოდიალას მარჯვენა კლიკის გათიშვა, უფრო სწორედ – კლიკის შემთხვევაში ამოხტება სარკმელი სასურველი შეტყობინებით. ბევრს უყენია ეს სკრიპტი, ჩემი აზრით სისულელეა რადგანაც ოპერაში მაინც იხსნება.

[ნახე ვრცლად…]

DU